Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2019-06-27 05:14:07 Aktualizacja dnia: 2019-05-06 15:50:13
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 13 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2018 i 12 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!

l Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
J 11, 25-26

Zaduszki i miesiąc listopad są w okresem, gdy oddajemy cześć zmarłym – są dniami pamięci, wspomnień. 
Wizyta na cmentarzu, zapalony znicz, złożony kwiat, chwila zadumy...

Czy jest to jednak jedyny sposób uczczenia naszych bliskich, którzy odeszli? Czy możemy im jakoś duchowo pomóc ?
W listopadzie Kościół zaprasza nas do bardziej intensywnej modlitwy i ofiar 
za zmarłych wiernych przebywających w czyśćcu. 

l Bardzo prosimy o nadsyłanie intencji - wypominków na adres: intencje@duszki.pl
Intencje zostaną objęte modlitwą w całym miesiącu listopadzie.

Modlitwa za spokój dusz zmarłych – jak twierdzą świadkowie wiary – świadczy w wysokim stopniu o duchu wiary i miłości chrześcijańskiej osób modlących się. Wszelkie interesy i wyrachowania ziemskie są już tu wykluczone i modlący się za zmarłych pełnią bardzo bezinteresowną funkcję pomagania duszom, które nie zadośćuczyniły jeszcze sprawiedliwości Bożej w tym procesie oczyszczenia się, co i zbliżyć je mają do nieskończonego szczęścia wiecznego, i wzmóc Bożą chwałę z chwilą, gdy się wyzwolą z czyśćca.
Kościół obchodzi Święto Zmarłych 2 listopada, cały miesiąc listopad i każdy ludzki pogrzeb i jego rocznice jako czas nadziei – „Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność” (1 Kor 15, 53). Echo wielkiej nadziei słychać też w liturgii: „Choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, Panie, zmienia się, ale się nie kończy...” (prefacja za zmarłych). Chrześcijanin jest zatem człowiekiem życia! Życia wiecznego. Wchodzi do niego przez „bramę pokornych”. Idzie za Chrystusem i powtarza Jego drogę. Z życia przemijającego przez śmierć ciała przechodzi do życia wiecznego. Ciało będzie mu przywrócone, ale już przemienione, chwalebne, zmartwychwstałe: „On jest Życiem ludzi, Zbawieniem świata, Zmartwychwstaniem umarłych” (III prefacja o zmarłych).

l

Panie Jezu, Synu Boga Żywego, Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem. 
Daj wszystkim zmarłym udział w Twoim zmartwychwstaniu.
    Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

    Panie Jezu, Ty pokonałeś śmierć - ostatniego wroga człowieka. 
Udziel wszystkim Twoim wyznawcom łaski przejścia z nadzieją przez "wrota śmierci" do Ciebie - Wiecznego życia.
    Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

    Panie Jezu, Ty związałeś się z nami przymierzem w sakramencie chrztu. 
Nie pozwól nam nigdy odłączyć się od Ciebie.
    Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

    Panie Jezu, Ty wiesz, jaki dług wdzięczności zaciągnęliśmy względem tych, którzy nas kochali. 
Udziel im za każde dobro wielkiej nagrody.
    Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

    Panie Jezu, Ty wiesz, jak wielu czeka na oczyszczenie przez miłość w czyśćcu. 
Przez nasze pokorne błagania wprowadź ich w bezpośrednią komunię z Tobą.
    Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

L


lŻycie człowieka jest jak liść niesiony oddechem Boga...
Najpierw zielony, pełny świeżości...
Czasem pokryty rosą jak łzami, chwilami ogrzany promieniami słońca...
Z biegiem lat jego kolor zmienia barwę aż staje się szary i...bez sił opada na ziemię... l
Tylko Bóg jest początkiem i końcem życia,
On daje tchnienie by ten nasz "liść" mógł być niesiony powiewem Ducha świętego
tak długo jaka jest wola Boża.
Duszyczka Renata Ś.

l

KORONKA ZA DUSZE ZMARŁYCH

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

na trzech początkowych paciorkach:
Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.
Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry.
Kocham Cię, Panie, boś jest godzien nieskończonej miłości.

na małych paciorkach 10 razy:
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

zakończyć znakiem krzyża i modlitwą:
Boże mój, przez Najsłodsze Serce Maryi ofiaruję Ci tę modlitwę i proszę, abyś ją przyjął za dusze w czyśćcu cierpiące (albo: za duszę N.).

l

Modlitwy za zmarłych na cały tydzień

NIEDZIELA

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Twój Boski Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas w Ogrojcu, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest najbardziej ze wszystkich opuszczona. Przyjmij ją do Twojej chwały, gdzie będzie mogła wielbić Cię i chwalić na wieki. Amen.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo.
Wieczny odpoczynek.

PONIEDZIAŁEK

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Twój Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas podczas okrutnego biczowania, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest już najbliższa wejścia do Twojej chwały, aby jak najprędzej mogła Cię wielbić i błogosławić na wieki. Amen.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo.
Wieczny odpoczynek.

WTOREK

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Boski Twój Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas podczas bolesnego ukoronowania cierniem, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która najbardziej potrzebuje naszych modlitw, aby jak najprędzej mogła być uwolniona i mogła wielbić Twój Majestat i błogosławić Cię na wieki. Amen.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo.
Wieczny odpoczynek.

ŚRODA

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew Syna Twego Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, którą wylał na ulicach Jerozolimy dźwigając krzyż na swych świętych ramionach, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która w Twych oczach jest najbogatsza w zasługi, aby, przybywszy jak najprędzej do nieba, mogła w chwale, do której jest przeznaczona, głosić Twoją chwałę i błogosławić Cię na wieki. Amen.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo.
Wieczny odpoczynek.

CZWARTEK

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najświętsze Ciało i Krew Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, które w noc przed męką dał jako pokarm i napój swym umiłowanym Apostołom i przekazał Kościołowi świętemu na wieczną Ofiarę i życiodajny Pokarm dla wiernych, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która miała największe nabożeństwo do tej Tajemnicy Miłości, by mogła chwalić Cię razem z Twoim Synem i Duchem Świętym w chwale Twojej na wieki. Amen.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo.
Wieczny odpoczynek.

PIĄTEK

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, którą obficie wylał na krzyżu, najbardziej ze swych świętych rąk i stóp, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, za którą jestem najbardziej obowiązany się modlić, abym nie był przyczyną powstrzymującą Cię od przyjęcia jej do Twej chwały. Wprowadź ją jak najprędzej do niebieskich radości, gdzie z Aniołami będzie Cię wielbić i błogosławić na wieki. Amen.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo.
Wieczny odpoczynek.

SOBOTA

Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, która obficie wytrysnęła z boku Twego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, w obecności Jego Niepokalanej Matki, co sprawiło Jej wielki ból, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która najbardziej czciła Niepokalaną Dziewicą Maryję, aby mogła jak najprędzej wejść do Twojej chwały i wielbić Cię razem z Nią przez wszystkie wieki. Amen.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo.
Wieczny odpoczynek...

l


Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2018