Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Duszek Strona Duszyczek i Duszków - Internetowa wspólnota pomocy i wsparcia duchowego. Rozmowy, wartości, intencje
DUSZKI.PL
a tak dokładnie to Duszyczki i Duszki (*) - czyli "Duszkowo" :-)
Dzisiaj jest: 2019-08-22 04:00:54 Aktualizacja dnia: 2019-05-06 15:50:13
Duszka
MiloscMilosc Gdy oczekujesz pomocy lub sam(a) chcesz innym pomagać. Albo chciał(a)byś porozmawiać o czymś ważnym lub choćby tylko o wczorajszym podwieczorku :-) Dla wszystkich, w każdym wieku - od 0 do 201 lat ;-)
[an error occurred while processing this directive]
Strona główna Teksty i inne Intencje Dla Gości Dla Duszków Poczta Duszków Kontakt i Info
Modlitewnik Archiwum Dodaj intencję Galeria i eKartki O Duszkach Forum Księga Gości
Rocznica 13 lat oficjalnego działania Duszków w dniu 01.11.2018 i 12 lat strony Duszki.pl! (*):-) Serdecznie zapraszamy!
UWAGA! Ten serwis, strona i podstrony mogą używać cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)!


Krótkie zamyślenia i komentarze do czytań mszalnych.

I tydzień Adwentu

25 GRUDNIA 2007
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
26 GRUDNIA 2007
Św. Szczepana, pierwszego męczennika – święto
1


Zamyślenia świąteczne
25 grudnia 2007
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Msza w nocy
PIERWSZE CZYTANIE
Iz 9,1-3.5-6 Syn został nam dany
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło
światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we
żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego
ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się
narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego
panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i
umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego
dokona.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13
Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.
Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.
Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według prawdy.
Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.
1
Zamyślenia świąteczne
DRUGIE CZYTANIE
Tt 2,11-14 Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa
Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy
wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym
świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela
naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej
nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Oto Słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Łk 2,10-11
Alleluje, Alleluja, Alleluja
Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel,
którym jest Jezus Chrystus.
Alleluje, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Łk 2,1-14 Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali
się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z
miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i
rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz
stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.
Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem
całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to
będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.
Oto słowo Pańskie.
Moje zamyślenie przy czytaniu Ewangelii.
Oto spełniło sie proroctwo wypowiedziane przez proroka Izajasza. „Naród kroczący w
ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.” Tak
dawno oczekiwany Król narodził się w końcu, ale jakże dziwnie, niezauważony, w ciszy, w mroku
nocy, w stajni. Tam właśnie narodził się On, „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec,
2
Zamyślenia świąteczne
Książę Pokoju.” Tyko pasterze przynagleni przez aniołów poszli oddać pokłon Panu Zastępów,
Królowi Królów. I nie trzeba tu zawiłej egzegezy, nie trzeba wielkiej teologii, potrzeba tylko
jednego, ugiąć kolana przed tym co się dokonało.
Bo oto stał się cud, sam Bóg zszedł na ziemię.
Oto stał się cud, Pan stanął wśród nas.
Oto stał się cud, Słowo Odwieczne, stało się ciałem,
Bóg ukazał nam swoje oblicze.
Bo oto stał się cud, w ciszy, w mroku stajni, narodził się Król.
Tak zwyczajnie,bez fanfar, tak zupełnie normalnie, stał się cud.
Cóż więc, starczy zatem słów, pognę też w ciszy oddać mu hołd.
Bo oto stał się cud.
Msza o świcie
PIERWSZE CZYTANIE
Iz 62,11-12 Przyszedł Zbawiciel
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi: Mówcie do Córy Syjońskiej: «Oto twój Zbawca
przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim. Nazywać ich będą «Ludem
Świętym», odkupionymi przez Pana. A tobie dadzą miano: «Poszukiwane», «Miasto nie
opuszczone»”.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 97,1 i 6,11-12
Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.
Pan króluje, wesel się ziemio,
radujcie się liczne wyspy!
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.
Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.
Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
Radujcie się w Panu sprawiedliwi
i sławcie Jego święte imię.
Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.
DRUGIE CZYTANIE
Tt 3,4-7 Bóg zbawił nas z miłosierdzia
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa
Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie dla uczynków
sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie
3
Zamyślenia świąteczne
odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Wylał Go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia
wiecznego.
Oto Słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Łk 2, 14
Alleluje, Alleluja, Alleluja
Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.
Alleluje, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
Łk 2,15-20 Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali
się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z
miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i
rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam
przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła
Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej
okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy
nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł
rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego
narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie
znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle
przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.
Oto słowo Pańskie.
Zamyślenie przy drugim Czytaniu.
To narodziła się miłość, po to żeby mnie odkupić, po to, żebym nie został sam, narodziła się miłość,
żeby mnie zbawić. Nie dlatego, jak poucza mnie Święty Paweł, że zasłużyłem na to, tylko dlatego,
że to Bóg tak chciał, stało się tak bo On sam chciał darmo mi wszystko darować, On sam
postanowił zejść na ziemię, jak powie Święty Paweł w innym miejscu swojego listu do Filipian to
„On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz
ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi”. Bóg stał się
człowiekiem żeby mnie można było nazwać „Ludem Świętym” odkupionym przez samego Boga.
4
Zamyślenia świąteczne
Msza w dzień
PIERWSZE CZYTANIE
Iz 52,7-10 Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
O jak są pełne wdzięku na górach
nogi zwiastuna radosnej nowiny,
który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie,
który mówi do Syjonu:
„Twój Bóg zaczął królować”.
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos,
razem wznoszą okrzyki radosne,
bo oglądają na własne oczy
powrót Pana na Syjon.
Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem,
wszystkie ruiny Jeruzalem!
Bo Pan pocieszył swój lud,
odkupił Jeruzalem.
Pan obnażył już swe ramię święte
na oczach wszystkich narodów;
I wszystkie krańce ziemi zobaczą
zbawienie naszego Boga.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i wierność swoją
dla domu Izraela.
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.
5
Zamyślenia świąteczne
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy dźwięku rogu,
na oczach Pana i Króla się radujcie.
Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.
DRUGIE CZYTANIE
Hbr 1,1-6 Bóg przemówił do nas przez Syna
Początek Listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych
ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich
rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i
odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z
grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o
ile odziedziczył wyższe od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek:
„Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?” I znowu: „Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi
synem”. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: „Niech Mu oddają pokłon
wszyscy aniołowie Boży”.
Oto Słowo Boże.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Alleluje, Alleluja, Alleluja
Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.
Alleluje, Alleluja, Alleluja
EWANGELIA
J 1,1-18 Słowo stało się ciałem
Początek Ewangelii według świętego Jana
Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
6
Zamyślenia świąteczne
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.
Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.
Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten,
który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności
wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i
prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który
jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.
Oto słowo Pańskie.
Moje zamyślenie przy czytaniu Ewangelii.
Na pierwszych stronach Biblii czytamy poemat o stworzeniu. Poemat o Słowie które było na
początku, to co Ewangelista powtarza w prologu swojej Ewangelii. I oto słowo które było, przez
które wszystko się stało przychodzi do swojej własności, przychodzi na świat, a świat Go nie
poznaje. Na tym właśnie polega pierwszy grzech, Słowo przychodzi do świata i nie zostaje
rozpoznane, kolejny grzech jest konsekwencją pierwszego, przychodzi do swoich, a swoi go nie
przyjęli. Słowo zapowiadane, oczekiwane, przepowiadane przez proroków, Światłość Prawdziwa,
nie rozpoznana, Światłość która świeci w ciemności, zostaje nie przyjęta, przez swoich, pomimo iż
przyszła do swojej własności. Przyszła zapowiadana, przez tego, który sam o sobie mówił, że nie
jest światłością, nie jest Mesjaszem, zapowiadana przez tego, który miał przyjść przygotować drogę
Panu, który był zapowiadany przez proroków. On został wzięty za Światłość prawdziwą, pomimo iż
sam o sobie mówił, że po nim idzie większy od niego, że trzeba, aby on się zniżył by ten który jest
Światłością Prawdziwą mógł się wywyższyć. Był wzięty za Światłość, pomimo tego iż sam mistrz
nazwał go lampom czyli tym który niesie światło, sieci światłością Tego kto sam jet Światłem. Stało
się tak, że na świecie było słowo, a świat go nie poznał i w konsekwencji nie przyjął. Lecz ci,
7
Zamyślenia świąteczne
którzy Go poznali, dostali moc, aby się stali dziećmi Bożymi.
Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że dzięki Twojej łasce otrzymałem dar wiary, dziękuję za to,
że mogę nazywać Cię Mistrzem, Nauczycielem i Panem. Spraw Panie, abym nie czynił tego tylko
słowami, ale całym życiem świadczył o Twojej miłości.
8
Zamyślenia świąteczne
26 grudnia 2007 r., Środa
Św. Szczepana, pierwszego męczennika – święto
Kolor szat liturgicznych – czerwony
PIERWSZE CZYTANIE
Dz 6,8-10;7,54-60 Ukamienowanie św. Szczepana
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi,
zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z
Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i
Duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich
serca i zgrzytali zębami na niego. A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą
i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego
po prawicy Boga”. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy
razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca,
zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: „Panie Jezu, przyjmij ducha
mego!” A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu”. Po tych
słowach skonał.
Oto Słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY:
Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17
W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
Bądź dla mnie skałą schronienia,
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
W ręce Twoje powierzam ducha mego:
Ty mnie odkupisz, Panie, Boże.
Weselę się i cieszę się Twoim miłosierdziem,
boś wejrzał na moją nędzę.
W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
W Twoim ręku są moje losy,
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą:
wybaw mnie w swym miłosierdziu.
W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:
Ps 118,26a i 27a
Alleluje, Alleluja, Alleluja
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło.
Alleluje, Alleluja, Alleluja
9
Zamyślenia świąteczne
EWANGELIA
Mt 10,17-22 Duch Ojca waszego będzie mówił przez was
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was
wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów
będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie
się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.
Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata
na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w
nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony’.
Oto słowo Pańskie.
Moje zamyślenie przy czytaniu Ewangelii.
Jezus mówi wprost, że Apostołów czekają trudne chwile. Mówi o prześladowaniu, o tym, że
czekają ich sądy, biczowanie, obelgi. Nie trzeba było na to długo czekać, zaraz po
wniebowstąpieniu Pana, zaczęły pierwsze przeładownia. Najpierw Apostołowie, potem diakon
Szczepan. Nie martwił się co ma mówić, jak ma się bronić, zgodnie z tym czego nauczał Pan.
Nauczyciel nie zostawił go samego, dał mu Ducha którego mądrości nie mogli pojąć jego oprawcy.
Pan spełnił swoją obietnicę, a Szczepan swoim życiem dał świadectwo o Jezusie. Nie bał się, bo
Pan był z nim. Tyle razy mam okazję dać świadectwo, a tego nie robię, ja się boję mimo to, że Pan
jest zemną, mimo to, że nikt za to, że wierzę w Boga nie skarze mnie na śmierć, pomimo tego nie
potrafię być jak Szczepan, do końca z Jezusem, a On ze mną jest zawsze.
Jezu Chryste, przepraszam Cie, że nie potrafię być mocny w wierze i otwarcie głosić, Ty jesteś
moim Panem i Zbawicielem. Jezu tak bardzo pragnę być blisko Ciebie daj mi proszę dużo siły i
spraw by nigdy mi nie zabrakło odwagi do tego, aby głosić Dobrą Nowinę. Ty Jezu jesteś moim
Panem i Zbawicielem.
10
 

Wróć do strony głównej
Dostrzeganie bliźnich i odkrywanie wartości. Materiały na wesoło i na bardzo poważnie, o nas, dla Was i o całym świecie. Nieoficjalna strona katolicka (także dla niekatolików i wątpiących).
Powrót na stronę główną      Info o stronie, kontakty, prawa autorskie itd.      Legalność materiałów i oprogramowania na stronie Duszki.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej) co do materiałów umieszczonych na stronie, podstronach, skrótach - zarówno jeśli chodzi o teksty, rysunki, muzykę, filmy - są one wytworem i własnością zespołu redakcyjnego Duszki.pl. Pozostałe materiały umieszczamy za zgodą ich twórców.
Warunki korzystania z materiałów na stronie Duszki.pl
Informacje o ochronie, przetwarzaniu danych osobowych, zapytania i zgloszenia
Ochrona danych osobowych na stronie Duszki.pl
Prywatne serwery Zbigniewa Kuleszy zjk.pl. Aktualny dostawca Internetu - Vectra.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Zespół redakcyjny duszki.pl: redakcja@duszki.pl
W sprawie treści i działania strony oraz w sprawie funkcjonowania i udostępniania treści na serwerach duszki.pl - kontakt z administratorem: duszek@duszki.pl lub zjk7@wp.pl

Valid HTML 4.01 TransitionalValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Poprawny CSS!

Copyright (c): Zbigniew Kulesza, Sieradz 2006-2018