Strona 1 z 1

Święta maryjne

: wtorek, 1 stycznia 2008, 12:11
autor: migaweczka
Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia, zamyka oktawę Bożego Narodzenia) jest to najstarsze święto Maryjne podkreślające aspekt macierzyństwa Maryi związane z jednym z najstarszych dogmatów Kościoła o Bożym Macierzyństwie Maryi (gr. Theotokos). Dogmat ten został oficjalnie włączony do kanonu Kościelnego na soborze w Efezie w 431 roku. Wiązał się on ze sporem między biskupami Kościoła, Nestorianami i Monofizytami. Kościół apelował i przeforsował ideę dwóch pierwiastków istniejących równolegle w Chrystusie - ludzkiego i boskiego. Tym samym Maryja stawała się matką Boga a nie tylko Chrystusa.

Święto istnieje oficjalnie od 1931 roku, kiedy Pius XI włączył je do obrzędów na pamiątkę soboru w Efezie. Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia. Wybrano bardzo stosowny, nie przypadkowy dzień: oktawy Bożego Narodzenia, aby po wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złożyć odpowiedni hołd Jego Świętej Rodzicielce.

Źródło: Wikipedia.