Monitor Wołyński

Ukraińsko-polski dwutygodnik wydawany na Ukrainie

http://www.monitor-press.com/

Ostatni numer

2020.05.21
Pełne wydanie - Monitor Wołyński numer 10 (258) z dnia 2020.05.21
Zapraszamy do pobrania: pobierz pdf
Wersja html: zobacz stronę html
101UKRAIŃSKO-POLSKI DWUTYGODNIK
MONITOR WOŁYŃSKI

Podstawowe informacje:
-  dwujęzyczna gazeta: teksty ukazują się po polsku i po ukraińsku;
-  16 stron + miesięczna wkładka 4-stronicowa;
-  nakład – 5 tys. egz.;
-  zasięg – obwody wołyński, rówieński i tarnopolski (Ukraina)

Podstawowe cele:
-  promocja idei integracji europejskiej i euroatlantyckiej;
-  przybliżenie Polski Ukraińcom (informacje o kraju, jego historii, kulturze, tradycjach, uczelniach, programach wymiany);
-  przybliżenie Wołynia Polakom (informacje o regionie, historii, kulturze;
-  sprzyjanie dialogowi obu narodów i łamanie stereotypów.

Czytelnicy:
-  mieszkańcy regionu, którzy interesują się Polską, historią i współczesnym stanem stosunków polsko-ukraińskich;
-  miejscowa Polonia;
-  Polacy i Ukraińcy pochodzący z Wołynia;
-  studenci polonistyki;

Finansowanie:
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji «Wolność i Demokracja»
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Redaktor naczelny – Walenty Wakoluk
Adres redakcji:
ul. Krylowa, 5/7
m. Łuck 43025
Ukraina

Tel.: +380 67 709 2949
E-mail: info@monitor-press.com


Wróć do strony głównej