Nieszpory

Z Modlitewnik
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Nieszpory

Nieszpory – to nabożeństwo Liturgii Godzin, odprawiane wieczorem. Niedziele, święta i uroczystości mają I i II Nieszpory.
Pierwsze odmawia się w sobotę, drugie – w niedzielę. Nieszpory rozpoczyna się wersetem:
„Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu”,
który wypowiada przewodniczący modlitwie (gdy jest wspólnotowa), lub osoba, odmawiająca modlitwę indywidualnie.
Po wstępie następuje Hymn, który można recytować lub śpiewać. Zachowujemy przy tym postawę stojącą.
Po hymnie następuje Psalmodia, składająca się z psalmów (lub ich części) oraz pieśni z Nowego Testamentu. Przed każdym psalmem
i pieśnią śpiewa się Antyfonę, która pozwala lepiej zrozumieć treść fragmentu. Istnieje kilka przekładów psalmów, jednak
najbardziej odpowiednie dla Nieszporów śpiewanych jest tłumaczenie Franciszka Karpińskiego. Po każdym psalmie i pieśni odmawia się aklamację:
„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”.
Po niej dodaje się: Alleluja – opuszcza się je w okresie Wielkiego Postu (nie dotyczy świąt i uroczystości, przypadających w tym czasie).
Po psalmodii następuje krótkie czytanie z Nowego Testamentu, po nim wszyscy zachowują milczenie. Czytane jest też Responsorium krótkie.
Po responsorium następuje Pieśń Maryi czyli Magnificat – „Wielbi dusza moja Pana”. Przy jej odmawianiu i aż do końca
Nieszporów zachowujemy postawę stojącą. Na zakończenie Pieśni Maryi dodaje się: „Chwała Ojcu…”
Kolejną częścią Nieszporów są modlitwy wstawiennicze – odmawiane na przemian lub recytowane przez celebransa. Po modlitwach
wszyscy odmawiają: „Ojcze nasz…”

Następuje modlitwa końcowa:

W okresie Adwentu:
Wszechmogący i miłosierny Boże,
spraw, aby uciski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem,
lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.


W okresie Bożego Narodzenia:
Boże, Ty w prawdziwy sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność,
daj uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


W Wielkim Poście:
Boże, nasz Zbawco, spraw, abyśmy się nawrócili do Ciebie
i otwórz nasze dusze na zrozumienie Twojego prawa,
aby czterdziestodniowy okres pokuty przemienił nasze życie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


W okresie wielkanocnym:
Wszechmogący wieczny Boże,
który przez misterium paschalne pojednałeś ludzkość ze sobą i zawarłeś z nią nowe przymierze,
spraw, aby nasze uczynki zgadzały się z wyznawaną przez nas wiarą.
Przez Chrystusa, Pana Naszego.
Amen.


W okresie zwykłym:
Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela,
aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia,
spraw, abyśmy, wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy
i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Jeżeli modlitwie przewodniczy kapłan lub diakon, to udziela on błogosławieństwa.
Na rozesłanie duchowny mówi: „Idźcie w pokoju Chrystusa”.
Wierni odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”.
We wspólnotach, gdzie nie ma kapłana lub diakona oraz w oficjum, odmawianym prywatnie, nieszpory kończy się słowami:
„Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.”