Modlitwa w dniu imienin

Z Modlitewnik
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Modlitwa w dniu imienin

Dzień dzisiejszy, o Boże,
jest dla mnie nie tylko miłym i wesołym, ale i drogocennym dniem,
bo jest pamiątką Twoich nieocenionych darów,
jakie spłynęły na mnie w dniu Chrztu świętego.
Przeto z głębi serca składam Ci dzięki,
żeś mi dał doczekać dnia dzisiejszego,
który przypomina mi najdroższy skarb złożony w duszy mojej przy Chrzcie św.
Winien jestem Ci życie moje;
bez woli Twojej nie byłoby mnie na ziemi,
ale bardziej winien jestem Ci odrodzenie moje.
Miłosierdziu Twemu zawdzięczam,
że wyznaję prawdziwą wiarę św.
Błagam Cię o Boże, spraw to łaską swoją,
abym ceniąc sobie to szczęście nade wszystko,
żył i postępował tak, jak każdy chrześcijanin postępować powinien;
abym oddawszy Ci raz serce moje,
zachował je nieskalane i pozostał wiernym sługą i synem Twoim
przez wszystkie dni życia mego.

Cóż oddam Panu za wszystko, co mi uczynił?
Co Ci oddam, o Panie?
Nic godnego z siebie samego dać nie mogę.
Ale oddaję Ci z nieprzebranego skarbu Serca Jezusowego niezliczone zasługi.

Oddaję Ci dar z niewinności,z pokory i miłości Serca Najświętszej Maryi Panny i ze wszystkich Jej zasług.
Oddaję Ci dar zasług wszystkich Świętych Twoich,
a osobliwie mego świętego Patrona.
To wszystko zaś oddaję Ci, dziękując za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, które mi wyświadczyłeś
i przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy i niewdzięczności moje,
a wreszcie pokornie Cię proszę o błogosławieństwo Twoje,
o ratunek i wszystkie łaski, których potrzebuję na dalsze moje życie.
Amen.