Modlitwa do Matki Bożej Pocieszenia

Z Modlitewnik
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Modlitwa do Matki Bożej Pocieszenia

Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela,
która w Swoim Sercu doznałaś niezmiernej boleści, smutku i trwogi,
bądź nam zawsze Świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk, cierpień i niepowodzeń.
Usłysz błagania nasze i wstawiaj się za nami do Syna Swego,
by z Jego Boskiego Serca za Twoją przyczyną spłynęły na nas strumienie świętej radości,
jaka napełnia błogosławione Serce Twoje.
Okaż nam pogodne oblicze Swoje,
abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie przykrości i cierpienia,
i zawsze zachowywali żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem Twoim,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.