Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca

Z Modlitewnik
Skocz do: nawigacja, szukaj

Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca

Święta Maryjo, Ciebie Bóg wszechmogący stworzył w sprawiedliwości,
aby objawić w Tobie wielkie miłosierdzie Swoje i Swoją chwałę.
Wysławiamy Niepokalane Poczęcie i Twoje Serce,
które Duch Święty obdarzył pełnią łaski, a zarazem wyznajemy,
żeś godna czci i chwały.
Dlatego na wynagrodzenie Twemu Sercu za zniewagi Twojego Imienia
modlimy się pozdrowieniem anielskim:
Zdrowaś, Maryjo…

Święta Maryjo, błogosławiona między niewiastami jako Rodzicielka Bożego Syna.
Poczęłaś Go wszechmocą Ducha Świętego, gdyś w pokorze wyrzekła do Archanioła:
„Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.
Jako zaś Matka Chrystusowa jesteś Matką pięknej miłości,
którą sam Duch Święty rozpalił w Sercu Twoim
i doskonale upodobnił je do Boskiego Serca Twojego Syna.
Wyznając przeto, żeś godna czci i chwały,
niesiemy Twemu Sercu wynagrodzenie za wszelkie zniewago Imienia Twego
i modlimy się do Ciebie pozdrowieniem Anielskim:
Zdrowaś, Maryjo…

Święta Maryjo, najmilsza Matko nasza z woli swego Syna!
Tyś w Swoim Sercu wycierpiała całą Mękę Jego,
miecz boleści przeszył duszę Twoją.
Dlatego Jezus Tobie, Swej Matce z Nim współcierpiącej,
oddał skarby łask, jakie nam wysłużył Swoją Ofiarą Krzyżową.
Godna przeto jesteś wszelkiej czci i chwały,
bo z Twoich Rąk spływa na nas błogosławieństwo niebieskie.
Wysławiamy Cię, nadzieją zbawienia,
a na wynagrodzenie Twemu Sercu za wszelkie zniewagi Imienia Twego
modlimy się Pozdrowieniem Anielskim:
Zdrowaś, Maryjo…

K.: Imię Twoje wspominać będą z pokolenia na pokolenie.
W.: Wszystkie narody na wieki wysławiać Cię będą.


Módlmy się:
Boże,
któryś Świętą Rodzicielkę Swojego Syna błogosławił w mocy swojej,
by jej chwała nie odeszła z ust ludzi,
spraw to, prosimy,
abyśmy, oddając cześć przeczystemu Jej Sercu oraz wynagradzając Jej za niewdzięczność ludzi
i za wszelkie zniewagi Jej imienia, mogli pod Jej opieką godnie Ciebie uwielbiać
i Tobie się podobać.
Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
Amen.