img
Zapomniany pomnik
Przesłanie katyńskie
Europa Rusinów
O Gabrieli Zapolskiej
Wioska na kolędę
s. 18
s. 22
s. 10
przypominają ruiny
darowana
s. 14
s. 16
Wszystkim naszym przyjaciołom obchodzą-
Niezależne pismo Polaków na Ukrainie
cym Święta Wielkiej Nocy według obrządku
kurier
wschodniego najlepsze życzenia
składa
Redakcja Kuriera Galicyjskiego
galicyjski
Chrystus Zmartwychwstał!
Prawdziwie Powstał!
Христос Воскрес!
Воістину воскрес!
13–26 kwietnia 2012 nr 7 (155)
We Lwowie otwarto
nowy terminal lotniczy przed Euro 2012!
Хай пасочка у пічці не згоряє
І шиночка завудиться в огні,
Хай в вашій хаті свято не минає
І не зникають страви на столі.
Хай яйця стануть різнокольорові
За порухом одного писанка,
Хай хрін буде цілющим і здоровим
Й цвіте бузок на стрічці рушничка.
Хай дзвони в церкві ще гучніше дзвонять,
Хай ангел усміхнеться із небес,
W uroczystym otwarciu terminalu uczestniczyli prezydent Ukrainy Wiktor Januko-
Хай навіть кошички радіють і говорять:
„Христос Воскрес, воістину Воскрес!”
wycz oraz szef UEFA Michael Platini. Czytaj na stronie 5!
DWA LATA PO SMOLEŃSKU
Mijają dwa lata od katastrofy smoleńskiej. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński, jego małżonka Maria, ostatni prezydent
RP na uchodźstwie, parlamentarzyści, najwyżsi dowódcy wojskowi, duchowni i przedstawiciele rodzin katyńskich. Delegacja udawała się prezydenckim samolo-
tem na obchody rocznicy mordu katyńskiego z 1940 roku.
„TakiebędąRzeczypospolite,jakieich
zresztą jak i jego poprzednik Alek-
MARCIN ROMER
młodzieży chowanie” – pisał kanclerz
sander Kwaśniewski, cieszył się tu
Jan Zamoyski w akcie fundacyjnym
niekłamanym autorytetem. W ciągu
Katastrofa wpisała się w długi
Akademii Zamojskiej. I to wydaje się
dwóch lat, które minęły od katastrofy
szereg polskich narodowych tragedii
lotniczej pod Smoleńskiem, w trzech
być wciąż sprawą pierwszej wagi.
i zapewne już tak zostanie. Czy sta-
ukraińskich miastach – Odessie, Mu-
Każde inne podejście jest po prostu
ła się cezurą, przełomem w naszej
kaczewie i Chmielnickim na Podolu
szkodliwe, a przyszłe skutki mogą
świadomości? I tak i nie. A w każdym
powstały ulice prezydenta Lecha
być wręcz tragiczne. Winniśmy to nie
razie na pewno nie dla wszystkich.
Kaczyńskiego, a Huculi z małej wsi
tylko sobie i przyszłym pokoleniom,
Podziały nie zostały zasypane. Chcia-
ale także tym, którzy zginęli podczas
Szybenne w Czarnohorze, z wła-
łoby się powiedzieć: nihil novi (nic no-
lotu do Smoleńska. Oni wiedzieli po
snej inicjatywy postawili kapliczkę
wego). Te dwa zamieszkujące jeden
co mają tam przybyć.
poświęconą wszystkim 96 ofiarom
kraj „narody” mają bowiem w naszej
smoleńskiej katastrofy.
A na Wschodzie… Na Wscho-
historii wielowiekową „tradycję” – od
dzie inaczej. Tu zawsze patrzyło się
bratobójczej bitwy pod Mątwami w
na Polskę z nadzieją. I nie mam tu
1666 roku, gdzie wojska rokoszan
Barską, efektem której, oprócz pięk-
Trzeba i warto o tym pamiętać. A
na myśli polityków. Polskie problemy
Lubomirskiego pokonały wojska króla
nej legendy, były straty ludzkie liczo-
także wyciągać wnioski. Czy można
wewnętrzne jawią się z tej perspek-
Jana Kazimierza wyrzynając w pień
ne w dziesiątkach tysięcy mogących
jednak tego dokonać nie wiedząc nic
tywy jako sztuczne i niezrozumiałe.
prawie 4000 najlepszych żołnierzy
utrzymać szablę żołnierzy. Tych tysię-
lub prawie nic o swojej przeszłości?
I tak naprawdę nieistotne. Śp. pre-
Rzeczpospolitej, po Konfederację
cy, których nam później zabrakło.
Pytanie wydaje się być retorycznym.
zydent Lech Kaczyński, podobnie
www.kuriergalicyjski.com – internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie