Ce livre d'or en françaisMy GuestbookThis Guestbook in English

Average score given by the visitors to this site : 9.5/10
Show only the messages containing the following words :

Messages : 1 to 10
Page : 1
Number of messages : 25
<< previous
1-2-3
       
on 06/04/2012 at 12:23
Score : -/10

Oskarżamy Boga, że jest brutalny - odpłaca okiem za oko. Albo odwrotnie - ze nieczuły na naszą krzywdę i niesprawiedliwy.

Z jednej strony oczekujemy od Boga sprawiedliwości, jednak okazuje się, że rzeczywiście nasze czyny będą odpłacone. Dziwimy się, że to będzie przykre, szczególnie jeśli sami komuś wyrządziliśmy szkodę i przykrość.

A jakby tak zaufać w Jego miłość i sprawiedliwość oraz miłosierdzie?

Pozdrawiam
Duszek Zbyszek
 
on 05/04/2012 at 09:34
Score : -/10

Słowa Boga skierowane do św. Katarzyny z Sieny: "Czwartą męką jest ogień. Ogień ten pali a nie trawi. Istnienie duszy nie może się strawić, bo nie jest ona rzeczą materialną, którą by ogień mógł zniszczyć. Jest bezcielesna. Lecz Ja, przez BOSKĄ SPRAWIEDLIWOŚĆ, Dopuszczam, aby ogień palił dusze boleśnie, aby dręczył je nie niszcząc, aby gnębił je, zadając im NAJWIĘKSZE cierpienia, w rozmaity sposób, wedle rozmaitości grzechów, bardziej lub mniej, zależnie od wielkości winy."

Czy nadal wierzycie, że Bóg jest dobry, sprawiedliwy i że jest Miłością?
   
on 29/10/2011 at 15:25
Luki (Warszawa, Poland)
Score : 10/10

nicewebsite
         
<< previous
1-2-3
Messages : 1 to 10
Page : 1
Number of messages : 25