Ce livre d'or en françaisLivre d'OrThis Guestbook in English

Note moyenne attribuée par les visiteurs à ce site : 9.6/10
Nom ou pseudo :
E-mail :
URL de votre site web :
Ville :
Pays :
Votre note pour ce site :
Message : *

Veuillez copier ce code de 4 lettres dans la case de droite : (à quoi ca sert ?)


Afficher uniquement les messages comportant le(s) mot(s) suivant(s) :

Messages : 1 à 10
Page : 1
Nombre de messages : 5908
<< précédente
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ... 591
le 25/06/2019 à 17:39
Note : -/10

Dziêki Waszej modlitwie do r±k wiernych trafi³o ponad 62000 Traktatów o doskona³ym nabo¿eñstwie do NMP ¶w Ludwika. Prosimy o dalsz± modlitwê. O jedno¶æ, m±dro¶æ, pokorê, si³ê, wytrwa³o¶æ i determinacjê dla nas. O jak najwiêksze owoce duchowe u czytelników traktatu. O rozwój dzie³a zgodnie z Wol± Bo¿± oraz o opiekê Maryi nad nami i naszymi rodzinami i ochronê przez Naj¶wiêtsz± Krew Chrystusa. Bóg zap³aæ
Mêska grupa czcicieli Niepokalanej Matki Mi³osierdzia.
   
le 24/06/2019 à 14:01
Meredith (Meredith, Mexique)
Note : 2/10

Therefore, people direct more day online.
         
le 14/06/2019 à 15:38
Note : -/10

Prosze o modlitwê o uzdrowienie mnie z ch³oniaka i innych chorób,o zdrowie dla mê¿a ,o uzdrowienie z depresji dla Weroniki iGabrysi
     
<< précédente
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ... 591
Messages : 1 à 10
Page : 1
Nombre de messages : 5908