Ce livre d'or en françaisLivre d'OrThis Guestbook in English

Note moyenne attribuée par les visiteurs ŕ ce site : 9.8/10
Nom ou pseudo :
E-mail :
URL de votre site web :
Ville :
Pays :
Votre note pour ce site :
Message : *

Veuillez copier ce code de 4 lettres dans la case de droite : (ŕ quoi ca sert ?)


Afficher uniquement les messages comportant le(s) mot(s) suivant(s) :

Messages : 41 ŕ 50
Page : 5
Nombre de messages : 213
le 19/02/2013 ŕ 09:06
Note : 10/10

Bóg, każdego dnia, objawia się nam , kołacze , puka ... .
Otwierajmy stale i wytrwale swoje oczy , uszy i swojego DUCHA .
Zauważajmy stale i wytrwale tego , który Swojej owczarni - ludu Swojego szuka .
Czyńmy to wytrwale, dopóki serce w naszym ciele puka .
Czuwajmy i zauważajmy stale, i wszędzie obecność BOGA ... .
Tylko z NIM jest życie wieczne i właściwa DROGA .
Czuwajmy i trwajmy nadal w prawdziwym KRĘGU CZCICIELI BOGA.
Żyjmy PRAWDZIWĄ MIŁOŚCIĄ i w JEDNOŚCI Z BOGIEM - ku szczęściu wiernych BOGU i ku radości BOGA .- Lilianna Szpejewska :-)
 
le 19/02/2013 ŕ 07:54
Note : 10/10

Zauważajmy stale i wszędzie obecność BOGA . Bądźmy wszyscy zawsze otwarci na BOGA . Otwierajmy oczy , uszy , DUCHA , żeby przejrzeć , usłyszeć , żyć ... . Żyjmy nadal i trwale Prawdziwą Miłością i trwajmy w Prawdziwej Jedności z Bogiem miłując Boga i bliźniego. Żyjmy i nadal trwajmy w prawdziwym KRĘGU CZCICIELI BOGA , który stworzyliśmy i tworzymy . Dbajmy o MIŁOŚĆ i o całą NASZĄ OJCZYZNĘ. CZUWAJMY. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ .Tam , gdzie JEST BÓG to jest PRAWDZIWA MIŁOŚĆ . Na YOUTUBE : - pod hasłem : np. - ukaż mi swą twarz - jest pieśń - hymn o pięknej miłości - np. " Ukaż mi Panie swą twarz Lednica 2000 " i " UKARZ MI PANIE SWĄ TWARZ " ; - " Miłość cię znajdzie "- Lednica 2000 wyk. Magda Anioł i Adam Szewczyk . Pamiętajmy stale o DROGOWSKAZACH , PRZEKAZACH BOŻYCH . Mt 22:36-39 , Mt 6:1-18,Jk 5:16,Mt 5:1-12, Lk 21:1-36 .Bądźmy zawsze otwarci na Boga i Prawdziwą Miłość . - AMEN . - Lilianna Szpejewska z Elbląga - Polska .
Mt 22:36-39 Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.- MIŁOŚĆ CIĘ ZNAJDZIE TYLKO OTWÓRZ SIĘ . AMEN . Lilianna Szpejewska :-)
 
le 17/02/2013 ŕ 07:34
Note : 10/10

Żyjmy Prawdziwą Miłością i trwajmy w Prawdziwej Jedności z Bogiem miłując Boga i bliźniego. Żyjmy i nadal trwajmy w prawdziwym KRĘGU CZCICIELI BOGA , który stworzyliśmy i tworzymy . Dbajmy o MIŁOŚĆ i o całą NASZĄ OJCZYZNĘ. CZUWAJMY. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ .Tam , gdzie JEST BÓG to jest PRAWDZIWA MIŁOŚĆ;.... to trwa wzajemne wspomaganie , budowa , wszystko wzrasta, żyje się milej, i lżej. Pamiętajmy stale o DROGOWSKAZACH , PRZEKAZACH BOŻYCH . Mt 22:36-39 , Mt 6:1-18,Jk 5:16,Mt 5:1-12, Lk 21:1-36 . - AMEN . - Lilianna Szpejewska z Elbląga - Polska .
Mt 22:36-39 Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.
Mt 6:1-18 Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się
 
le 14/02/2013 ŕ 06:43
Note : 10/10

Pamiętamy dobrze , że są różne rodzaje Miłości .
Kiedy ją posiadamy, to jesteśmy szczęśliwi i radośni .
Mamy Miłość np.: do Boga ,do Partnerki lub Partnera życia , Matczyną , Rodzicielską , Braterską ,... i do wszystkich ludzi .
Kiedy żyjemy Prawdziwą Miłością to szczęście i radość każdego poranka nas budzi .

Żyjmy Prawdziwą Miłością i w Prawdziwej Jedności z Bogiem miłując Boga i bliźniego. Żyjmy w prawdziwym KRĘGU CZCICIELI BOGA , który stworzyliśmy i tworzymy . Dbajmy o MIŁOŚĆ i o całą NASZĄ OJCZYZNĘ. CZUWAJMY. Tam , gdzie jest PRAWDZIWA MIŁOŚĆ to trwa wzajemne wspomaganie , budowa , wszystko wzrasta, żyje się milej, i lżej. - AMEN - Lilianna Szpejewska z Elbląga - Polska :-)
 
le 13/02/2013 ŕ 17:26
Note : 10/10

"Kocham Ciebie Boże ... "/ j.t. moja pieśń , którą ułożyłam 13.02.2013r. pod melodię " Chwalę Ciebie Panie , i uwielbiam ... " /
1.Kocham Ciebie Boże i uwielbiam .
Raduje mnie Twoja Miłość i prawdziwych bliźnich też .
Bo Miłość Twa , zawsze prawdziwa JEST.
Zawsze z Tobą Ona JEST .
I w prawdziwym bliźnim też .
Bo Miłość Twa , przez wieki wieków trwa .
Zawsze radość daje mi .
Poprzez wszystkie moje dni .
2.Kocham Ciebie Boże i uwielbiam .
Raduje mnie Boża Miłość , Ona prawdziwa JEST .
Bo Miłość Twa , przez wszystkie wieki trwa .
Ty w Niej radość dajesz nam .
Ty w Niej życie dajesz nam .
Bo Miłość Twa , przez wszystkie wieki trwa .
Ty w Niej radość dajesz nam .
Ty w Niej życie dajesz nam . AMEN . - Lilianna Szpejewska :-)
Żyjmy Prawdziwą Miłością i w Prawdziwej Jedności z Bogiem miłując Boga i bliźniego. Żyjmy w prawdziwym KRĘGU CZCICIELI BOGA , który stworzyliśmy i tworzymy . Dbajmy o MIŁOŚĆ i o całą NASZĄ OJCZYZNĘ. CZUWAJMY. Tam , gdzie jest PRAWDZIWA MIŁOŚĆ to trwa wzajemne wspomaganie , budowa , wszystko wzrasta, żyje się milej, i lżej. - AMEN - Lilianna Szpejewska :-)
 
le 12/02/2013 ŕ 05:46
Note : 10/10

Rozważajmy przekazy Boże i pamiętajmy stale o błogosławieństwach od BOGA ... .AMEN. - Lilianna Szpejewska z Elbląga - Polska .:-)
Mt 5:1-12 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:... Błogosławieni jesteście, ...Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie...
Lk 6:20-23 A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ...cieszcie się i radujcie... bo wielka jest wasza nagroda w niebie... .
1 Ptr 4:14-16 Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa. Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako [niepowołany] nadzorca obcych dóbr!
Jeżeli zaś [cierpi] jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu!
Ap 14:13 I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny.
Mt 25:34 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od
założenia świata!
Ap 22:17 ... Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.- AMEN . L.Sz.
 
le 11/02/2013 ŕ 17:29
Note : 10/10

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ . Bóg stworzył piękny świat i nas ku szczęściu i radości .Wczoraj podałam tekst , ułożonej , przeze mnie 10.02.2013 r. pieśni , której dałam tytuł " Czuję obecność Twą, o Boże mój, z Tobą każdego dnia lżej nieść życia trud ..." , którą śpiewam pod melodię pieśni " Być Ciebie bliżej chcę , o Boże mój , z Tobą przez życie lżej ..." . Osoby wierzące w Boga z pewnością znają wiele pieśni i wiedzą , że BÓG JEST wszędzie itd . Jednak trzeba o tym zawsze pamiętać i nauczyć się otwierać ... na Boga . Ten , kto żyje Prawdziwą Miłością i otwiera się duchem ... na Boga to wszędzie zauważy Jego obecność itd . Jak jeszcze taki człowiek ma wokół siebie prawdziwych bliźnich żyjących Prawdziwą Miłością i w Jedności z Bogiem , to życie na tej ziemi jest miłe , radosne i o wiele lżejsze itd . Dlatego żyjmy Prawdziwą Miłością i w Prawdziwej Jedności z Bogiem miłując Boga i bliźniego. Żyjmy w prawdziwym KRĘGU CZCICIELI BOGA , który stworzyliśmy i nadal tworzymy . Dbajmy o MIŁOŚĆ i o całą NASZĄ OJCZYZNĘ . Tam , gdzie jest PRAWDZIWA MIŁOŚĆ to trwa wzajemne wspomaganie , budowa , wszystko wzrasta, żyje się milej, i lżej. CZUWAJMY . Bóg każdego dnia zaprasza nas do radości , szczęścia i do życia w Prawdziwej MIŁOŚCI . Wszyscy otwierajmy się na to BOŻE zaproszenie . AMEN . - Lilianna Szpejewska z Elbląga - POLSKA .:-)
 
le 10/02/2013 ŕ 10:22
Note : 10/10

Żyjmy Prawdziwą Miłością i w Prawdziwej Jedności z Bogiem miłując Boga i bliźniego. Żyjmy w prawdziwym KRĘGU CZCICIELI BOGA , który stworzyliśmy
i tworzymy . Dbajmy o MIŁOŚĆ i o całą NASZĄ OJCZYZNĘ .CZUWAJMY .Tam , gdzie jest PRAWDZIWA MIŁOŚĆ to trwa wzajemne wspomaganie , budowa , wszystko wzrasta, żyje się milej, i lżej. Rdz 1:27-28;1 Tm 4:4-10;Ga 3:28;1Jn 4:20-21; 1Jn 4:16; Jn 4:34; 1Tes 5:11 . Pod melodię pieśni " Być bliżej Ciebie chcę , o Boże mój , z Tobą przez życie lżej nieść życia znój " zaśpiewajmy nową pieśń " Czuję obecność Twą, o Boże mój, z Tobą każdego dnia lżej nieść życia trud ..." , np. moimi słowami ...:
Czuję obecność Twą, o Boże mój . + Z Tobą każdego dnia, lżej nieść życia trud. + Ty żyjesz w duchu mym. + W Miłości zawsze trwasz. + Tulisz MIŁOŚCIĄ Twą, błogosławiąc nas.
Czuję obecność Twą, przez cały dzień. Daje mi radość to ,na każdy dzień. + Dajesz mi, Boże mój, obecność Twoją czuć. + Myśl moja z Tobą jest, pośród wszystkich burz.
Nigdy nie jestem sama / sam /, w dzień ani w noc. + W Tobie ma siła cała i moja moc. + Ty JESTEŚ , Boże mój i żyjesz pośród nas . Tylko z Tobą życie , trwa przez cały czas .- AMEN.Lilianna Szpejewska :-)
 
le 09/02/2013 ŕ 20:59
Note : 10/10

"Do Przodu Polsko - Marek Torzewski"/pod tym tytułem - na YOUTUBE jest hymn...- karaoke ./ - ten hymn ... może być też zachętą dla naszej Ojczyzny do współpracy wszystkich w wykorzystaniu danych szans dla DOBRA naszego NARODU - krocząc do zwycięstwa PRAWDZIWĄ MIŁOŚCIĄ i w Jedności z Bogiem i z bliźnimi ku poprawie losu POLAKÓW i ku dobru Wszystkich POLAKÓW ...- ku dobru dla całej naszej OJCZYZNY - POLSKI .
Żyjmy w Prawdziwej Miłości i w JEDNOŚCI z BOGIEM - na YOUTUBE / pod tytułem : "Andre Rieu - Blíž k tebe, Bože môj " / jest piękne wykonanie pieśni - melodii "Być bliżej Ciebie chcę , Boże mój " . Tam, gdzie trwa Prawdziwa Miłość i Jedność z Bogiem tam lżej i milej się żyje . Żyjmy w prawdziwym KRĘGU CZCICIELI BOGA , który stworzyliśmy i tworzymy . Dbajmy o MIŁOŚĆ i o całą NASZĄ OJCZYZNĘ .CZUWAJMY .Tam , gdzie jest PRAWDZIWA MIŁOŚĆ to trwa wzajemne wspomaganie , budowa , wszystko wzrasta, żyje się milej, i lżej. Rdz 1:27-28;1 Tm 4:4-10;Ga 3:28;1Jn 4:20-21; 1Jn 4:16; Jn 4:34; 1Tes 5:11 . AMEN. - Lilianna Szpejewska z Elbląga - POLSKA :-)
 
le 09/02/2013 ŕ 10:58
Note : 10/10

Bóg stworzył niebo i ziemię itd . Bóg stworzył piękny świat i człowieka ... z MIŁOŚCI . Mamy piękne krajobrazy , morza rzeki , zwierzęta itd , które cieszą nasze oczy ... . Słońce wschodzi i zachodzi ... , ptaki śpiewają .... radując nas itd ... chociaż nie płacimy za to każdego dnia .Słowo Boże jest naszym najwspanialszym POKARMEM możemy je rozważać każdego dnia ... . Bóg JEST MIŁOŚCIĄ . Żyjmy w JEDNOŚCI z BOGIEM PRAWDZIWĄ MIŁOŚCIĄ i w prawdziwym KRĘGU CZCICIELI BOGA , który stworzyliśmy i tworzymy . Dbajmy o MIŁOŚĆ i o całą NASZĄ OJCZYZNĘ .CZUWAJMY .Tam , gdzie jest PRAWDZIWA MIŁOŚĆ to trwa wzajemne wspomaganie , budowa , wszystko wzrasta, żyje się milej, i lżej. Rdz 1:27-28;1 Tm 4:4-10;Ga 3:28;1Jn 4:20-21; 1Jn 4:16; Jn 4:34; 1Tes 5:11 . AMEN. - Lilianna Szpejewska z Elbląga - POLSKA :-)
Rdz 1:27-28 Stworzył ... Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił...
1 Tm 4:4-10... wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać. Staje się bowiem poświęcone przez słowo Boże i przez modlitwę. Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Odrzucaj natomiast światowe ... baśnie! Sam zaś ćwicz się w pobożności!... pobożność ... przydatna jest do wszystkiego, mając zapewnienie życia obecnego i tego, które ma nadejść. Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznani
 
Messages : 41 ŕ 50
Page : 5
Nombre de messages : 213